Ethiopian Tribune

የኢትዮጵያ ትሪቢውን

ሱዳን

ዛሬ የዳግማዊ ሚኒልክ ልደት ነው። ትላንትና የጠቅላይ ሚኒስቴር ዓብይ አህመድ ሁሉም ዝምዳና አላቸው!

አፄ ሚኒልክ ያበረከቱልን ከብዙው ጥቂቱ1882 ዓ.ም. ———————ስልክ1886 ዓ.ም. ———————ፖስታ1886 ዓ.ም. ———————ባህር ዛፍ1886 ዓ.ም. ———————ገንዘብ1886 ዓ.ም. ———————የውኃ ቧንቧ1887 ዓ.ም. ———————ጫማ1887 ዓ.ም. ———————ድር1887 ዓ.ም. ———————የሙዚቃ ት/ቤት1887 ዓ.ም. ———————የጽሕፈት መኪና1889 ዓ.ም. ———————ኤሌክትሪክ1889 ዓ.ም. ———————ዘመናዊ ህክምና1889 ዓ.ም. ———————ሲኒማ1889 ዓ.ም. ———————የሙዚቃ ሸክላ1889 ዓ.ም. ———————ቀይ መስቀል1890…

ኮቪድ-19 ኢትዮጵያ ለ ት/ቤቶች ቅድሚያ መስጠት ያለባት እንዴት ነው?

ተጻፈው በአዲሱ ደረሴ ሲሆን ከ እንግሊዝኛ ወደ አማርኛ በግርድፉ የተተርጎመ። የኮሮና ቫይረስ ወደ ላይ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያለ ይመስላል። የአህጉሮችን በሮች አንድ በአንድ በመክፈት በዓለም ላይ እየሰራ ነው ፡፡ እስያ ወደ አውሮፓ ፣ ከዚያ ወደ አሜሪካ ፣ እና አሁን…